KONTAKT
KONTAKT

Hårtransplantation

DET MODERNA SÄTTET ATT FÅ MER HÅR

Kändisar som Andreas Carlsson, Anders Limpar, Tobias Karlsson och Jan Johansen Andreas Carlsson har gjort sin hårtransplantation på Poseidonkliniken i StockholmKändisar som Andreas Carlsson, Anders Limpar, Tobias Karlsson och Jan Johansen Andreas Carlsson har gjort sin hårtransplantation på Poseidonkliniken i Stockholm
Kändisar som Andreas Carlsson, Anders Limpar, Tobias Karlsson och Jan Johansen har gjort sin hårtransplantation på Poseidonkliniken i Stockholm.

Hårtransplantation med implantermetoden har varit vår specialitet sedan vi introducerade metoden i Sverige 2011.

Behandling av håravfall

Poseidonkliniken Stockholm är Sveriges främsta klinik inom hårtransplantation och våra läkare har utfört tusentals behandlingar.

Boka konsultation

Man 60 år med med bra förutsättningar. Mindre än ett år har förflutit mellan när bilderna togs. Läs mer…

KONSULTATIONEN

DET FÖRSTA STEGET

Det första och viktigaste steget mot önskat resultat börjar vid ett personligt möte då vi skräddarsyr hårtransplantationen efter varje individs behov – för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi ger konsultationer på vardagar. Det går också bra att skicka bilder som följs upp med en telefonkonsultation.

BOKA KONSULTATION
HÅRTRANSPLANTATION
Anders Limpar och Jan Johansen ha

NY LAG FÖR HÅRTRANSPLANTATION

Från och med den 1 september 2021 uppställer svensk lagstiftning formella krav för att säkerställa medicinsk kvalitet och standard hos kliniker som utför hårtransplantationer. Det innebär att hårtransplantationer endast får utföras av läkare med svensk läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Svensk läkarlegitimation utfärdas med automatik till läkare som har legitimation från land inom EU (EU-läkare). Läkare med legitimation som utfärdats i ett land utanför EU måste genomgå prövning för att säkerställa att deras utbildningsnivå motsvarar de som uppställs i den svenska läkarutbildningen för att kunna få svensk läkarlegitimation och genomföra hårtransplantation i Sverige.

En klinik som utför hårtransplantationer måste också vara registrerad hos Institutet för Vård och Omsorg (IVO). IVO för register över alla kliniker som är registrerade så det är lätt att kontrollera detta. Bryter klinik mot de nya reglerna kan IVO besluta om förbud att utföra behandlingar som omfattas av den nya lagen.

Hos Poseidonkliniken utförs hårtransplantationer alltsedan starten 2011 enbart av läkare med svensk läkarlegitimation. Poseidonkliniken är registrerad hos IVO och uppfyller samtliga krav som lagen uppställer. Poseidonkliniken har även ansvarsförsäkring.

PRISER OCH FINANSIERING

På Poseidonkliniken utgår alltid priset på en behandling utifrån det resultat som behandlingen skall ge.

Läs mer om priser

GARANTI

Poseidonkliniken lämnar en skriftlig garanti att våra kunder får ett naturligt resultat som kommer att göra stor skillnad.

Läs mer om garanti

ADRESS OCH ÖPPETTIDER

Poseidonkliniken sitter i trevliga och moderna lokaler i Stockholm med enastående utsikt över Nybroviken.

Kontakta oss här

Hårtransplantation på några timmar

Efter behandlingen kan du åka hem och återgå till normala vardagssysslor. Spåren från behandlingen är borta på en vecka och det nya håret börjar växa direkt.

Vid hårtransplantation tar man ut hår som växer i bakhuvudet och flyttar det till de områden på hjässan som drabbats av håravfall. På Poseidonkliniken gör du en behandling på några timmar. 

En lyckad hårtransplantation kräver hög precision och estetisk känsla. Hårsäckar skall placeras så tätt det går och det skall inte gå att se att håret är implanterat.

– Vår behandling är så skonsam och enkel att den passar alla de som lever ett hektiskt liv och har svårt att ta ledigt ens några dagar för att göra en behandling, förklarar Gustaf Bodin, grundare av Poseidonkliniken som har gjort tusentals behandlingar och behandlat kändisar som Andreas Carlsson, Anders Limpar och Jan Johansen.

För bästa resultat är det viktigt att läkaren använder ett precisionsinstrument som är enkelt och smidigt att arbeta med. Med implanterpennan kan läkaren enkelt placera hårsäckarna tätt intill varandra utan att instrumentet skadar redan placerade eller befintliga hårsäckar.

REFERENSER
Bli tilfreds med ditt håravfall

Sveriges ledande klinik inom hårtransplantation

Vi är den klinik som gör flest hårtransplantationer i Sverige.

HÄLFTEN AV ALLA MÄN TAPPAR HÅR
Gustaf Bodin på Poseidonkliniken i Stockholm
HÄLFTEN AV ALLA MÄN TAPPAR HÅR

BLI TILL FREDS MED DITT HÅRAVFALL

Hälften av alla män tappar hår genetiskt. Håravfall sker i olika cykler och kan börja såväl tidigt som sent i livet. Kring 50-årsåldern brukar genetiskt håravfall avta eller upphöra helt och hållet när nivåerna på det DHT som orsakar håravfall avtar. Det enda sättet att garanterat få mer hår är att göra en hårtransplantation. Resultatet kommer alltid att bero på de individuella förutsättningarna. Antalet och kvaliteten på de hårsäckar som växer i givarområdet bestämmer hur stor behandling som kan göras och detta bedöms på konsultation. Det är därför konsultationen är så viktig.

BOKA KONSULTATION

MIKROKIRURGI

Poseidonkliniken arbetar endast med godkända och medicinskt bevisade mikrokirurgiska behandlingar som ger ett naturligt resultat och inte kräver någon konvalescens. Poseidonkliniken är den enda kliniken i Sverige som utför behandlingen med mikrokirurgi.

Läs mer 

OM POSEIDONKLINIKEN

Poseidonkliniken startade år 2011 som en medicinsk specialistklinik inom hårtransplantation. Vi blev snabbt den klinik i Sverige som gör flest behandlingar och sedan starten har vi gjort tusentals behandlingar.

Läs mer om oss

KOSTNADSFRI KONSULTATION

Det första steget mot önskat resultat börjar vid ett personligt möte då vi skräddarsyr behandlingen efter varje individs behov – för att uppnå bästa möjliga resultat. 

Läs mer om behandlingen

MER OM HÅRTRANSPLANTATION

Hårtransplantation är en enkel, skonsam och effektiv behandling för att få mer hår i områden där man håret fallit av eller tunnats ut.

För att resultatet från en hårtransplantation skall vara naturligt krävs att den läkare som gör behandlingen har erfarenhet, skicklighet och estetisk känsla. Resultatet är helt och hållet beroende av läkarens kompetens, erfarenhet samt även att läkaren tillämpar en metodik för att säkerställa att rätt typ av hårsäck och hårstrå får en placering som gör att resultatet från hårtransplantationen alltid ser naturligt ut. Brister i något av dessa avseenden kommer ofelbart att göra att kunden får en onaturlig hårväxt i hårfästet. Läkare måste också ha medicinsk kompetens att bedöma kundens medicinska förutsättningar för att göra en hårtransplantation. Det är även viktigt att läkaren kan bedöma om en kunds hälsotillstånd kan innebära en kontraindikation för behandling eller risk för att resultatet inte blir bra.

KONSULTATION

För att bedöma om man har förutsättningar för att genomföra en hårtransplantation är det viktigt att bedömning görs hos en specialistklinik som har erfarenhet och kunskap att utföra hårtransplantationer.

Det första som skall konstateras på konsultation är om håravfallet är genetiskt eller har andra orsaker. Håravfallet utvecklas områdesvis och börjar vanligtvis i vikarna, fortsätter på kronan och rör sig därefter framåt mot övre och främre delen av hjässan. Håravfallet sker i sjuårscykler och de som tappar allt hår har i allmänhet gjort det före 30 års ålder. Genetiskt håravfall kan behandlas med hårtransplantation.

Om håravfallet inte är genetiskt kan det inte behandlas med hårtransplantation.

Om håravfallet är genetiskt måste kundens individuella förutsättningar bedömas för bestämma vilket resultat som kunden skall kunna förvänta sig från hårtranplantationen. Resultatet är beroende av flera faktorer. Detta gäller i synnerhet om behandlingen skall genomföras för att behandla hårfästet. Hår som växer i givarområdet kan ha en kraftigare textur. Ett mycket viktigt moment när Poseidonkliniken gör hårtransplantationer är att granska varje uttagen hårsäcksenhet i mikroskop. På så sätt säkerställer vi att rätt hårstrån placeras i hårfästet så att det alltid ser naturligt ut.

Hårlinjens design och placering är också en mycket viktig detalj för att resultatet från behandlingen skall vara naturligt. En för rak eller för låg hårlinje kommer att förändra utseendet på ett sätt som är mycket svårt att visualisera i förväg.

Det är viktigt att läkaren som utför hårtransplantationen vet hur en hårlinje skall se ut för att man skall vara säker på att hårväxten är naturlig och snygg både omedelbart efter hårtransplantationen och i framtiden vid ett fortsatt håravfall. Man bör inte förutsätta att den läkare som gör behandlingen har samma syn hur ett hårfäste skall designas för att det skall vara naturligt och snyggt. Att säga «gör det som du tycker är naturligt» är kort och gott fel fråga. Läkaren måste också kunna kommunicera det resultat som kunden skall kunna förvänta sig från hårtransplantationen utifrån sina individuella förutsättningar.

Poseidonkliniken har en mycket tydlig filosofi kring hur en hårtransplantation skall utföras och hur hår skall placeras. Vi väljer därför att tacka nej till kunder som vill göra hårtransplantation med placering som design som vi menar innebär en risk att resultatet förändrar utseendet och som Poseidonkliniken uppfattar som onaturlig. En behandling skall ge en långsiktig förbättring av utseendet som skall bestå med tilltagande ålder.

Konsultationen måste också innehålla tydlig information om hur behandlingen genomförs, metod och rent medicinskt, eftervård, rehabilitering, hur resultatet kommer att utvecklas och när man skall kunna förvänta sig ett färdigt resultat.

Fysisk konsultation är givetvis att föredra men i de flesta fall går det att göra bedömning av förutsättningarna baserat på bilder som följs upp med en telefonkonsultation. Är förutsättningarna svårbedömda måste dock en fysisk konsultation genomföras innan en bokning av behandling kan ske.

Det finns nästan inga kontraindikationer för att göra en hårtransplantation. Alldeles oavsett måste kunden alltid redogöra för sitt hälsotillstånd och eventuella mediciner som kunden tar. Det kan förekomma att kund måste kunna göra ett uppehåll från medicinering när hårtransplantationen skall genomföras med det är förhållandevis ovanligt.

Tobias Karlsson och Gabriel Forss har gjort sin hårtransplantation på Poseidonkliniken i Stockholm

Podd-duon berättar om sin hårresa med Poseidonkliniken

Den välkände dansaren från Let´s Dance Tobias Karlsson och artisten samt körledaren Gabriel Forss, valde båda att göra sina hårtransplantationer hos Poseidonkliniken.
LÄS MER

FUE-METODEn FÖR HÅRTRANSPLANTATION

Poseidonkliniken använder enbart FUE-metoden / implantermetoden för hårtransplantationer och har varit vår specialitet sedan vi introducerade metoden i Sverige 2011. Hårtransplantation genom FUE är ett minimalt invasivt mikrokirurgiskt ingrepp som innebär att hårsäck för hårsäck extraheras ur givarområdet. Varje uttagen hårsäcksenhet efterlämnar en uttagspunkt som kan vara synlig vid en kortare hårväxt som är kortare än två till tre millimeter. Vid en utväxt om tre millimeter eller mer går det vare sig att se eller känna att hår en hårtransplantation har genomförts.

Det är allmänt känt att hårsäckar kan fällas av hårstrån efter hårtransplantationen. Om så sker går hårsäcken in i en vilofas som vara i två till tre månader. Därefter börjar hårsäcken att återigen producera nytt hår.

Hårsäckarna som skall användas vid behandling hämtas från givarområdet i bakhuvudet och sidorna. Det hår som växer nedanför hjässan påverkas inte av DHT och när det placerats på hjässan sitter det kvar livet ut.

Om för kraftiga hårstrån placeras i hårfästet kommer resultatet från hårtransplantationen inte att se naturligt ut. För god täthet eller för tjocka hårstrån i hårfästet kommer också att se onaturligt ut. När hårtransplantationskliniker jämförs skall resultaten bedömas utifrån hur naturligt hårfästet ser ut. I hårfästet skall det växa mjuka och tunna hårstrån och sedan skall tjockare och tjockare hårstrån där man vill uppnå bästa möjliga täthet. Detta går enkelt att se på före- och efterbilderna på hemsidan.

FÖRVÄNTNINGAR FRÅN HÅRTRANSPLANTATION

Det är mycket viktigt att ha realistiska förväntningar på resultatet från en hårtransplantation. En behandling kommer inte att kunna återställa hårväxten som den en gång var och det går inte att uppnå en absolut täthet där hår placeras. Poseidonklinikens filosofi är att hårtransplantationen skall förbättra och inte förändra utseendet, och att det inte ens bör vara ambitionen att få tillbaka hårväxten som den en gång var. Skälet till detta är att den hårväxt man en gång hade sannolikt inte passar ihop med utseendet som det ser ut idag. Ansiktet åldras med åren och ansiktet får en annan form. Hårväxten måste se naturlig ut med tilltagande ålder och man skall inte ta risken att man i framtiden får ångra hur håret en gång placerades.

REFERENSER

Poseidonkliniken

Poseidonkliniken startade år 2011 och vi sitter i trevliga och moderna lokaler på Nybrokajen  i Stockholm med enastående utsikt över Nybroviken.
KONTAKT
Måndag - fredag 09:00 - 17:00.
Nybrokajen 5, 111 48 Stockholm