Före & efter

Se hela förändringen genom att föra markeringen fram och tillbaka.

Före & efter

Se hela förändringen genom att föra markeringen fram och tillbaka.

FRONT OCH VIKAR

Man med mycket goda förutsättningar. Håret har placerats i enlighet med vår rekommendation baserat på hjässans form, ansiktets proportioner och risk för fortsatt håravfall. Med denna placering kommer han alltid att kunna vara säker på att ha ett naturligt hårfäste med tilltagande ålder.

FRONT OCH VIKAR

FRONT OCH VIKAR

Man med mycket goda förutsättningar.

FRONT OCH VIKAR

Man med mycket goda förutsättningar.

JAN JOHANSENS RESULTAT EFTER FEM MÅNADER

Jan Johansen har fått ett bra resultat redan efter fem månader. Det återstår 4-6 månader innan resultatet är klart. Vi fortsätter att följa hur Jans resultat utvecklas.

JAN JOHANSENS RESULTAT EFTER FEM MÅNADER

Jan Johansen har fått ett bra resultat redan efter fem månader. Det återstår 4-6 månader innan resultatet är klart. Vi fortsätter att följa hur Jans resultat utvecklas.

FRÄMRE OCH ÖVRE DEL AV HJÄSSA

Efterbilden är tagen bara fem månader efter behandlingen och det återstår sju månader innan resultatet är klart. Mannen är ung och har följt vår rekommendation att primärt behandla främre delen av hjässan. Vid fortsatt håravfall kan han behöva komplettera och korrigera hårväxten så att den alltid är naturlig.

FRÄMRE OCH ÖVRE DEL AV HJÄSSA

Efterbilden är tagen bara fem månader efter behandlingen och det återstår sju månader innan resultatet är klart. Mannen är ung och har följt vår rekommendation att primärt behandla främre delen av hjässan. Vid fortsatt håravfall kan han behöva komplettera och korrigera hårväxten så att den alltid är naturlig.

FRÄMRE OCH ÖVRE DEL HJÄSSA

Mannen på bilden har valt att inte sänka vikar för mycket utan placerat hår enligt en design som kommer att ge ett långvarigt resultat enligt Poseidonklinikens rekommendationer. Observera att endast 20 dagar har förflutit mellan bilderna och att resultatet är långt ifrån färdigt.

FRÄMRE OCH ÖVRE DEL HJÄSSA

Mannen på bilden har valt att inte sänka vikar för mycket utan placerat hår enligt en design som kommer att ge ett långvarigt resultat enligt Poseidonklinikens rekommendationer. Observera att endast 20 dagar har förflutit mellan bilderna och att resultatet är långt ifrån färdigt.

FRÄMRE DEL HJÄSSA – DÅLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Gustaf Bodin som är VD på Poseidonkliniken har gjort två hårtransplantationer. Gustaf har dåliga förutsättningar och har valt att endast placera nytt hår på främre delen av hjässan för att få en hårlinje som tydligt ramar in ansiktet. Resultatet är åldersneutralt i den mening att det alltid kommer att se naturligt ut med tilltagande ålder.

FRÄMRE DEL HJÄSSA – DÅLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Gustaf Bodin som är VD på Poseidonkliniken har gjort två hårtransplantationer. Gustaf har dåliga förutsättningar och har valt att endast placera nytt hår på främre delen av hjässan för att få en hårlinje som tydligt ramar in ansiktet.

FRÄMRE DEL HJÄSSA – DÅLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Bilderna visar att det går att få ett bra och meningsfullt resultat även för de som har dåliga förutsättningar för att göra en behandling. Om du har ett litet givarområde med få hårsäckar och ett stort håravfall som på bilden går det ändå att skapa en hårlinje som ramar in ansiktet på ett naturligt sätt och får dig att se yngre ut.

FRÄMRE DEL HJÄSSA – DÅLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Bilderna visar att det går att få ett bra och meningsfullt resultat även för de som har dåliga förutsättningar för att göra en behandling. Om du har ett litet givarområde med få hårsäckar och ett stort håravfall som på bilden går det ändå att skapa en hårlinje som ramar in ansiktet på ett naturligt sätt och får dig att se yngre ut.

FRONT OCH HJÄSSA

Man 60-årsålerna, dåliga förutsättningar

FRONT OCH HJÄSSA

Front och hjässa, man 60-årsålerna, dåliga förutsättningar

FRÄMRE DEL HJÄSSA – DÅLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Man i 50-årsåldern med dåliga förutsättningar. Bilderna visar att det går att få ett snyggt och bra resultat även för de som har dåliga förutsättningar för att göra en behandling. Om du har ett litet givarområde med få hårsäckar och ett stort håravfall som på bilden går det ändå att skapa en hårlinje som ramar in ansiktet på ett naturligt sätt och får dig att se yngre ut. Även här ser man hur mycket smalare ansiktet ser ut på efterbilden och man behöver inte se hela ansiktet för att se att mannen ser yngre och fräschare ut.

FRÄMRE DEL HJÄSSA – DÅLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Man i 50-årsåldern med dåliga förutsättningar. Bilderna visar att det går att få ett bra och meningsfullt resultat även för de som har dåliga förutsättningar för att göra en behandling. Om du har ett litet givarområde med få hårsäckar och ett stort håravfall som på bilden går det ändå att skapa en hårlinje som ramar in ansiktet på ett naturligt sätt och får dig att se yngre ut.

POSEIDONKLINIKENS FÖRSTA KUND

Mannen på bilden är Poseidonklinikens första kund och behandlades 2011. Det skiljer ett år mellan bilderna.

POSEIDONKLINIKENS FÖRSTA KUND

Mannen på bilden är Poseidonklinikens första kund och behandlades 2011. Det skiljer ett år mellan bilderna.

FRÄMRE DEL HJÄSSA

Man behandlad under 2013. Det skiljer åtta månader mellan bilderna så resultatet är inte helt färdigt. Efterbilden visar ett helt perfekt och naturligt hårfäste där man kan se hur tunna hår placerats i hårfästet och att det därefter successivt har tätats på med kraftigare hårsäcksenheter för att ge optimal täthet. Det går inte att se någon skillnad mellan de hårstrån som växer naturligt i hårfästet och det finns inte några hårstrån som avviker genom att vara för kraftiga. Ett mycket bra exempel på hur ett naturligt hårfäste ser ut.

FRÄMRE DEL HJÄSSA

Man behandlad under 2013. Det skiljer åtta månader mellan bilderna så resultatet är inte helt färdigt.

FRÄMRE DEL HJÄSSA

Man behandlad i oktober 2014 med dåliga förutsättningar. Efterbilderna visar att det går att få ett mycket bra resultat och ha möjlighet till olika utväxt och olika frisyrer även vid dåliga förutsättningar.

Har du ett liknande håravfall? Mejla till info@poseidonkliniken.se så hör vi av oss till dig och berättar hur vi kan hjälpa dig.

FRÄMRE DEL HJÄSSA

Man behandlad i oktober 2014 med dåliga förutsättningar. Efterbilderna visar att det går att få ett mycket bra resultat och ha möjlighet till olika utväxt och olika frisyrer även vid dåliga förutsättningar.

Har du ett liknande håravfall? Mejla till info@poseidonkliniken.se så hör vi av oss till dig och berättar hur vi kan hjälpa dig.

KRONA

Man behandlad 2015. Endast sex månader har förflutit sedan den första bilden togs och han har fått ett häpnadsväckande bra resultat efter så kort tid.

KRONA

Man behandlad 2015. Endast sex månader har förflutit sedan den första bilden togs och han har fått ett häpnadsväckande bra resultat efter så kort tid.

FRÄMRE DEL HJÄSSA

Man behandlad i augusti 2014 och fem månader senare.

FRÄMRE DEL HJÄSSA

Man behandlad i augusti 2014 och fem månader senare.

FRÄMRE OCH ÖVRE DEL HJÄSSA

Man med mycket goda förutsättningar. Efterbilden visar hur mycket yngre man ser ut med en hårlinje som tydligt ramar in ansiktet.

FRÄMRE OCH ÖVRE DEL HJÄSSA

Man med mycket goda förutsättningar. Efterbilden visar hur mycket yngre man ser ut med en hårlinje som tydligt ramar in ansiktet.

KRONA

Mannen på bilden har behandlat kronan. Viss genomsyn är ofrånkomlig vid kortare hårutväxt. Vid längre hårutväxt syns inte någon del av hjässan igenom.

KRONA

Mannen på bilden har behandlat kronan. Viss genomsyn är ofrånkomlig vid kortare hårutväxt. Vid längre hårutväxt syns inte någon del av hjässan igenom.

KRONA

Mannen på bilden har behandlat kronan. Vid längre hårutväxt täcks kronan effektivt.

KRONA

Mannen på bilden har behandlat kronan. Vid längre hårutväxt täcks kronan effektivt.

FRÄMRE DEL HJÄSSA SAMT VIKAR

Man som behandlat vikar och främre del hjässa.

FRÄMRE DEL HJÄSSA SAMT VIKAR

Man som behandlat vikar och främre del hjässa.

FRÄMRE DEL HJÄSSA SAMT HÅRLINJE

Man med normalgoda förutsättningar har behandlat främre delen av hjässan.

FRÄMRE DEL HJÄSSA SAMT HÅRLINJE

Man med normalgoda förutsättningar har behandlat främre delen av hjässan.

FRÄMRE DEL HJÄSSA SAMT VIKAR

Man med svaga hårsäckar med få hårstrån i varje hårsäck har fått en bra täthet på främre delen av hjässan.

FRÄMRE DEL HJÄSSA SAMT VIKAR

Man med svaga hårsäckar med få hårstrån i varje hårsäck har fått en bra täthet på främre delen av hjässan.

FRÄMRE DEL HJÄSSA

Man med förhållandevis litet givarområde och stort håravfall. Bilden visar hur en hårlinje förändrar och föryngrar utseendet.

FRÄMRE DEL HJÄSSA

Man med förhållandevis litet givarområde och stort håravfall. Bilden visar hur en hårlinje förändrar och föryngrar utseendet.

HJÄSSA OCH FRONT

Man med normalgoda förutsättningar.

HJÄSSA OCH FRONT

Man med normalgoda förutsättningar.

VIKAR

Goda förutsättningar, 1 år efter behandlingen.

VIKAR

Goda förutsättningar, 1 år efter behandlingen.

FRONT

Man i 35-års åldern med dåligt givarområde pga tidigare FUT/STRIP-behandling.

FRONT

Man i 35-års åldern med dåligt givarområde pga tidigare FUT/STRIP-behandling.

KRONA

Medelålders man med medelbra förutsättningar.

KRONA

Medelålders man med medelbra förutsättningar.

FRONT

69-årig man med dåliga förutsättningar. Det finns inte någon åldersbegränsning och vi har behandlat flera män och kvinnor som är 65 år och äldre. Den äldsta vi har behandlat med ett mycket gott resultat är 81 år gammal.

FRONT

69-årig man med dåliga förutsättningar. Det finns inte någon åldersbegränsning och vi har behandlat flera män och kvinnor som är 65 år och äldre. Den äldsta vi har behandlat med ett mycket gott resultat är 81 år gammal.

KRONA

Man med goda förutsättningar som har behandlat kronan. Förebilden är tagen på behandlingsdagen och visar hur placeringsområdet har ritats upp innan implantation påbörjas.

KRONA

FRONT

Man stort håravfall front. Hårtransplantation med maximal täthet över hela fronten har ändrat hela ansiktets form.

FRONT

FRONT OCH HJÄSSA

Behandling av front och hjässa. Man med goda förutsättningar.

FRONT OCH HJÄSSA

FRONT OCH HJÄSSA

Behandling av front och hjässa. Man 72 år.

FRONT OCH HJÄSSA

Behandling av front och hjässa. Man 72 år.

FRONT OCH HJÄSSA

Behandling av front och hjässa.

FRONT OCH HJÄSSA

Behandling av front och hjässa.