Före & efter

Se hela förändringen genom att föra markeringen fram och tillbaka.

Före & efter

Se hela förändringen genom att föra markeringen fram och tillbaka.

FRONT

FRONT

Man med bra förutsättningar

FRONT

FRONT

Man med bra förutsättningar

FRONT

FRONT

Man med bra förutsättningar

KRONA

Man 48 år med goda förutsättningar men stort håravfall. Det viktigaste för kunden var att förbättra tätheten under kronan men givarområdet visade sig så rikt att kronan som helhet kunde behandlas. Vid en något längre hårutväxt kommer kronan att vara helt täckt.

KRONA

Man 48 år med goda förutsättningar men stort håravfall. Det viktigaste för kunden var att förbättra tätheten under kronan men givarområdet visade sig så rikt att kronan som helhet kunde behandlas. Vid en något längre hårutväxt kommer kronan att vara helt täckt.

FRONT

FRONT

Man med bra förutsättningar

FRONT

Man 60 år med med bra förutsättningar. Mindre än ett år har förflutit mellan när bilderna togs. Med en kraftigare inramning av ansiktet ser ansiktet smalare ut vilket i sin tur gör att mannen på bilden ser yngre och fräschare ut.

FRONT

Man 60 år med med bra förutsättningar

KRONA

Man med goda förutsättningar. Det viktigaste var att behandla tunnheten i den nedre delen av kronan. Givarområdet visade sig dock vara så fylligt och bra att hela kronan kunde behandlas. Det är inte alltid det går att uppnå samma täthet som håret växer med i givarområdet. Vid en något längre hårutväxt på kronan än mannen på bilden har kommer det dock inte att gå att se någon skillnad i täthet mellan håret som växer på kronan och håret som växer i givarområdet.

KRONA

Man med goda förutsättningar.

FRONT OCH VIKAR

Anders Limpar före och sju månader efter sin hårtransplantation. Det är slående hur resultatet har fått Anders att se yngre och fräschare ut.

FRONT OCH VIKAR

Anders Limpar före och 7 månader efter sin hårtransplantation.

FRÄMRE OCH ÖVRE DEL HJÄSSA

Man 45 år med mycket dåliga förutsättningar. Har placerat hår på främre och övre delen av hjässan och har fått en hårlinje som ger ansiktet en inramning som får honom att se yngre ut.

FRÄMRE OCH ÖVRE DEL HJÄSSA

FRÄMRE OCH ÖVRE DEL HJÄSSA

Man 55 år

FRÄMRE OCH ÖVRE DEL HJÄSSA

Man 55 år

FRÄMRE DEL HJÄSSA

Behandling av främre och övre del av hjässa. Mannen har fått ett mycket tidigt resultat – endast tre månader har förflutit sedan behandlingsdagen.

FRÄMRE DEL HJÄSSA

Behandling av främre och övre del av hjässa. Mannen har fått ett mycket tidigt resultat – endast tre månader har förflutit sedan behandlingsdagen.

FRONT OCH VIKAR

Man med normalgoda förutsättningar och stort håravfall. Han kan nu ha en bakåtkammad frisyr som ser tät och snygg ut vilket inte var möjligt före behandlingen.

FRONT OCH VIKAR

FRÄMRE DEL HJÄSSA

Man 55 år som har behandlat främre del hjässa

FRÄMRE DEL HJÄSSA

FRÄMRE DEL HJÄSSA

Man 55 år som har behandlat främre del hjässa

FRONT OCH VIKAR

Våra läkare vet exakt hur en hårlinje skall designas för att se helt naturlig ut. För det första är det viktigt att hårlinjen blir oregelbunden och inte rak. Det är dock minst lika viktigt att hårstrån av rätt tunnhet och kvalitet placeras i hårlinjen så att det inte avviker från den kvalitet hår skall ha som växer naturligt i hårfästet. Om hårsäcksenheter med för många eller för kraftiga hårstrån placeras intill naturligt växande hjässhår finns det en risk att hårlinjen inte ser naturlig ut.

FRONT OCH VIKAR

FRONT OCH VIKAR

Våra läkare vet exakt hur en hårlinje skall designas för att se helt naturlig ut. Det viktigt att den blir oregelbunden och inte rak. En stor del av det hår som växer i givarområdet kan ha en något kraftigare kvalitet och färg än det hår som växer naturligt i hårlinjen. Om hårsäckar med för många, för kraftiga eller kraftigt avvikande färg placeras intill naturligt hjässhår finns det en risk att hårlinjen inte ser naturlig ut.

FRONT OCH VIKAR

FRONT OCH VIKAR

FRONT OCH VIKAR