KONTAKT
KONTAKT

All medicinsk personal på Poseidonkliniken
är vaccinerad mot Covid-19

I övrigt iakttar Poseidonkliniken följande:

Poseidonkliniken är en medicinsk klinik som alltid tillämpar strikta rutiner till förhindrande av smittspridning. Oavsett att personal är vaccinerade mot Covid-19 iakttas regelmässigt följande:

Vår behandlingspersonal är medicinskt utbildade läkare och sjuksköterskor och väl förtrogna med smittorisk och rutiner för att undvika smitta.
All personal är boende i privata bostäder och inte på hotell eller liknande under vistelse i Sverige eller hemlandet.
Alla personer, kunder som personal som uppvisar symptom som kan vara hänförlig till virus nekas tillträde.
Munskydd och undersökningshandskar är ett effektivt sätt för oss att förhindra smittspridning.
Kunder som behandlas använder munskydd för att skydda personalen.
Samtliga personer som skall vistas i lokalen skall regelbundet tvätta händerna i minst 20 sekunder och applicera handsprit före och efter att ha rört sig i lokalen och vidrört dörrhantag. Detta sker vid ankomsten till kliniken och i trapphuset finns möjlighet att applicera handsprit.
Alla ytor i behandlingsrum rengörs och desinficeras och steriliseras av medicinsk personal före och efter varje behandling. Detta eliminerar risken för att extern personal skulle sprida viruset vid städning. Städningen sker även med väteperoxid som dödar viruset.
Alla ytor och sittplatser i kontor och väntrum steriliseras mellan varje konsultation.
Endast behandlande personal det vill säga läkare, sjuksköterskor och den som behandlas har behörighet att befinna sig i behandlingsrummen.
All utrustning som används är självklart steriliserade. Mycket av den utrustning som används är engångsartiklar.
Samtliga personer som befunnit sig i våra lokaler ombeds att omedelbart kontakta oss vid misstänkt smitta om besöket skedde inom 14 dagar fr.o.m. att symtom uppkommit.

Poseidonkliniken

Poseidonkliniken startade år 2011 och vi sitter i trevliga och moderna lokaler på Nybrokajen  i Stockholm med enastående utsikt över Nybroviken.
KONTAKT
Måndag - fredag 09:00 - 17:00.
Nybrokajen 5, 111 48 Stockholm