Hårtransplantationer utförs av legitimerade läkaren Slawek Pyziak på Poseidonkliniken