FRONT

69-årig man med dåliga förutsättningar. Det finns inte någon åldersbegränsning och vi har behandlat flera män och kvinnor som är 65 år och äldre. Den äldsta vi har behandlat med ett mycket gott resultat är 81 år gammal.

FRONT

69-årig man med dåliga förutsättningar. Det finns inte någon åldersbegränsning och vi har behandlat flera män och kvinnor som är 65 år och äldre. Den äldsta vi har behandlat med ett mycket gott resultat är 81 år gammal.

KRONA

Man med goda förutsättningar som har behandlat kronan. Förebilden är tagen på behandlingsdagen och visar hur placeringsområdet har ritats upp innan implantation påbörjas.

KRONA

Man med goda förutsättningar som har behandlat kronan. Förebilden är tagen på behandlingsdagen och visar hur placeringsområdet har ritats upp innan implantation påbörjas.