Priser och finansiering

Priser och finansiering

HÅRTRANSPLANTATION

På Poseidonkliniken utgår alltid priset på en hårtransplantation utifrån det resultat som behandlingen skall ge. När vi bedömer ett givarområde beaktar vi alltid risken för fortsatt håravfall och den långsiktiga strategi som man måste ha för att vara säker på att alltid ha en naturlig hårväxt och ett hårfäste som ser naturligt ut i takt med att man åldras. Vid ett fortsatt håravfall kan det ju uppkomma behov av att göra ytterligare en hårtransplantation om fortsatt håravfall påverkar tätheten i det område där hår placerades vid den första hårtransplantationen. Det finns även medicinska begränsningar och våra läkare är mycket noggranna med att aldrig ta ut mer hår än vad som är möjligt utan att skada givarområdet. Ett för stort håruttag kan riskera att påverka möjligheten att göra hårtransplantation i framtiden om behov skulle uppkomma. På konsultationen bedömer vi givarområdet och förklarar vilken design som vi rekommenderar för att ge ett långsiktigt resultat som alltid kommer att se naturligt ut. Om hårtransplantationen görs för att placera hår på främre delen av hjässan är det viktigt att hårlinjen ges en åldersneutral design så att resultatet ser naturligt ut med tilltagande ålder. Det är viktigt att komma ihåg och att en hårtransplantation alltid kan och skall ge ett snyggt, naturligt och stiligt resultat som kommer att göra stor skillnad. Det resultat som hårtransplantationen skall ge diskuteras ingående på konsultationen och vi visar och jämför kundens förutsättningar med våra före- och efterbilder på resultat med motsvarande förutsättningar som kundens.

Poseidonkliniken tillämpar fast priser. Med våra nya instrument har det blivit allt vanligare att kunder kan göra mycket stora behandlingar. För att genomföra så stora behandlingar krävs att läkaren tidvis under behandlingen måste assisteras av mer än en sköterska. Det är alltid kunden som bestämmer om han eller hon vill att läkaren skall assisteras av en eller två sköterskor. Om kunden önskar att läkaren assisteras av en sköterska uppgår behandlingspriset till 67 500 kr. Om kunden önskar att läkaren assisteras av två sköterskor blir behandlingspriset 72 500 kr. Behandlingspriset bestäms på konsultationen och priset kan aldrig att överstiga det pris som bestämts på konsultationen. I priset ingår alltid ett obegränsat antal återbesök, och även medicin, schampo med mera som behövs för eftervården samt lunch på behandlingsdagen.

FINANSIERING

Vi erbjuder upp till 24 månaders räntefri finansiering via Nordea Finans på våra hårtransplantationsbehandlingar. På konsultationen berättar vi mer om finansieringen.

SKRIFTLIG GARANTI

Poseidonkliniken lämnar en skriftlig garanti att våra hårtransplantationsbehandlingar ger våra kunder ett naturligt resultat som kommer att göra stor skillnad. Under extraktionen tar vi endast ut de lämpligaste hårsäckar som är så starka och friska att de kan extraheras och implanteras på hjässan utan risk att de faller av i framtiden. Vi är också mycket noggranna vid valet av hårstrån baserat på hur och var de skall placeras. Textur och tjocklek kan skilja sig åt och det är viktigt att inte hårsäckar med för tjocka hårstrån placeras i hårfästet där endast tunnare hår skall växa för att det skall se naturligt ut. I vissa fall kan det räcka med två eller tre för tjocka hårstrån för att det skall se onaturligt ut. Vi garanterar att minst 90 procent av det hår vi sätter dit vid hårtransplantationsbehandlingen kommer att sitta kvar och att resultatet skall motsvara vad kunden skall kunna förvänta sig baserat på kundens förutsättningar och den design och hårtäthet som har diskuterats och antecknats på konsultationen.

Hårtransplantation | Poseidonkliniken Stockholm

Vill du veta mer om behandlingen?

Kontakta oss i dag!